Raport bieżący 186 – WANCI za 20.09.2022 - AgioFunds