Raport bieżący 186 – WANCI za 17.09.2021 - AgioFunds