Raport bieżący 186 – WANCI za 09.09.2021 - AgioFunds