Raport bieżący 185 – WANCI za 23.12.2021 - AgioFunds