Raport bieżący 185 – WANCI za 20.09.2021 - AgioFunds