Raport bieżący 185 – WANCI za 19.09.2022 - AgioFunds