Raport bieżący 185 – WANCI za 02 09 2020 r. - AgioFunds