Raport bieżący 184 – WANCI za 5.09.2022 - AgioFunds