Raport bieżący 184 – WANCI za 16.09.2022 - AgioFunds