Raport bieżący 184– WANCI za 15.09.2021 - AgioFunds