Raport bieżący 184 – WANCI za 13.09.2022 - AgioFunds