Raport bieżący 184 – WANCI za 07 09 2020 r. - AgioFunds