Raport bieżący 184 – WANCI za 01 09 2020 r. - AgioFunds