Raport bieżący 183 – WANCI za 21.12.2021 - AgioFunds