Raport bieżący 183 – WANCI za 21.10.2021 - AgioFunds