Raport bieżący 183 – WANCI za 2.09.2022 - AgioFunds