Raport bieżący 183 – WANCI za 10 09 2020 r. - AgioFunds