Raport bieżący 183 – WANCI za 04 09 2020 r. - AgioFunds