Raport bieżący 182 – WANCI za 15.09.2022 - AgioFunds