Raport bieżący 182 – WANCI za 09 09 2020 r. - AgioFunds