Raport bieżący 181 – WANCI za 8.09.2022 - AgioFunds