Raport bieżący 181 – WANCI za 31.08.2022 - AgioFunds