Raport bieżący 181 – WANCI za 2.09.2021 - AgioFunds