Raport bieżący 181 – WANCI za 14.09.2022 - AgioFunds