Raport bieżący 181 – WANCI za 13.09.2022 - AgioFunds