Raport bieżący 180 – WANCI za 30.08.2022 - AgioFunds