Raport bieżący 180 – WANCI za 13.09.2022 - AgioFunds