Raport bieżący 18 - wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW tytułów uczestnictwa serii A i B - AgioFunds