Raport bieżący 18 – WANCI za 27 01 2021 r. - AgioFunds