Raport bieżący 18 – WANCI za 20.01.2022 - AgioFunds