Raport bieżący 18 – WANCI za 13 11 2019 r. - AgioFunds