Raport bieżący 18 - WANCI za 11 12 2018 r. - AgioFunds