Raport bieżący 18 – WANCI za 10.12.2021 - AgioFunds