Raport bieżący 18 – WANCI za 07 02 2020 r. - AgioFunds