Raport bieżący 18 - rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds