Raport bieżący 18 – cena emisyjna CI serii A - AgioFunds