Raport bieżący 179 – WANCI za 9.09.2022 - AgioFunds