Raport bieżący 179 – WANCI za 6.09.2022 - AgioFunds