Raport bieżący 179 – WANCI za 31 08 2020 r. - AgioFunds