Raport bieżący 179 – WANCI za 29.08.2022 - AgioFunds