Raport bieżący 179 – WANCI za 12.09.2022 - AgioFunds