Raport bieżący 178 – WANCI za 5.09.2022 - AgioFunds