Raport bieżący 178 – WANCI za 30.08.2021 - AgioFunds