Raport bieżący 177 – WANCI za 8.09.2022 - AgioFunds