Raport bieżący 177 – WANCI za 7.09.2022 - AgioFunds