Raport bieżący 177 – WANCI za 2.09.2022 - AgioFunds