Raport bieżący 177 – WANCI za 14.12.2021 - AgioFunds