Raport bieżący 177 – WANCI za 06.09.2021 - AgioFunds