Raport bieżący 176 – WANCI za 7.09.2022 - AgioFunds