Raport bieżący 176 – WANCI za 6.09.2022 - AgioFunds